คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ 4
กิจกรรมปี 2564

16 ส.ค. 2564

พิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ 4

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

267 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

ผ่าน Facebook Live : Office of National Museums, Thailand

 

พิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ 4 เรื่อง "โลหกรรมในพื้นที่ราบสูงโคราช"

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

บรรยายพิเศษ 

  • หัวข้อ : ภูมิปัญญาการทำสำริดสมัยโบราณ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นาถะพินธุ

  • หัวข้อ : โบราณวัตถุประเภทสำริดที่น่าสนใจในแอ่งโคราช

โดย นายสมชาย ณ นครพนม ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี

(ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์)

 

การเสวนาหัวข้อ : การศึกษาประติมากรรมพระโพธิสัตว์บ้านโตนด

ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

โดย

  • นางสาววิภารัตน์ ประดิษฐอาชีพ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  • นายสรรินทร์ จรัลนภา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
  • นายพจศกร ศรีจันทร์กาจ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส

ผู้ดำเนินรายการ : นายศรัญ กลิ่นสุคนธ์ ภัณฑารักษ์

 

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

Facebook Page : Office of National Museums, Thailand

วันที่สร้าง : 16 สิงหาคม 2564

0

แบ่งปัน

16 ส.ค. 2564

13:00 - 16:00