คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การใช้ Tik Tok ในงานพิพิธภัณฑ์
กิจกรรมปี 2564

09 ส.ค. 2564

การใช้ Tik Tok ในงานพิพิธภัณฑ์

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

229 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 1/2564

การใช้ Tik Tok ในงานพิพิธภัณฑ์ ให้ปัง!!! ปุริเย่

 

โดยวิทยากร

Tik Tok CREATOR มืออาชีพ

คุณประไพศรี ไทพาณิชย์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองพัทยา

กรรมการบริหารสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

และเจ้าของ Tik Tok @maetu23 แม่ตุ๊สอนทำอาหาร

ซึ่งมียอดคนกดถูกใจกว่า300000 Like ในระยะเวลา เดือน

 

เปิดห้องเสวนา : วันจันทร์ที่ สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. 

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

กรุณาลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ได้ที่

https://www.surveycan.com/survey264523


โดยหากท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ทางสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย 

จะทำการส่ง Link ในการเข้าห้องเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

ทางอีเมลส์ในวันอาทิตย์ที่ สิงหาคม 2564

วันที่สร้าง : 06 สิงหาคม 2564

0

แบ่งปัน

09 ส.ค. 2564