คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดดงสระแก้ว

          วัดดงสระแก้ว ตําบลไผ่ล้อม อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวัดมหานิกายสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ เดิมมีเพียงศาลาและกุฏิสงฆ์มุงหญ้าแฝก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๒ ชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างศาลาการเปรียญสําหรับประกอบพิธีทางศาสนา และ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้สร้างอุโบสถไม้สักทองทั้งหลังสําหรับประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ จากนั้นมีการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุเพิ่มเติมมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

          สิ่งสําคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถไม้สักทอง เป็นอาคารไม้สักทองยกพื้นทรงไทยประยุกต์หลังคาลดชั้นไล่ระดับตาม แบบภาคกลาง เดิมเป็นอาคารยกเสาสูงจึงมีผู้ศรัทธานิยมมาลอดใต้ถุนด้วยความเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคล ต่อมาเกิดน้ำท่วม จึงได้ขนดินไปถมใต้ถุนเพื่อป้องกันอุโบสถพัง ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ มีการบูรณะโบสถ์โดยเปลี่ยนกระเบื้อง ถอดไม้ออกเป็นชิ้นและทําเครื่องหมายไว้ เมื่อซ่อมแต่ละชิ้นเสร็จจึงประกอบเข้าตามเดิม และลอกสีเดิมออกเพื่อทาสีเคลือบไม้แทน อุโบสถที่บูรณะแล้วนี้นับว่าใกล้เคียงของเดิมมาก

          หลวงพ่ออู่ทอง (ทองคํา) พระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อโลหะทองคําบริสุทธิ์ สูง ๔๓ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๓๔ นิ้ว หนักกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม สร้างในสมัยอู่ทองเคยเป็นพระประธานในอุโบสถไม้สักทอง แต่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒0 ได้ถูกโจรกรรมหายไปจากวัดจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่  ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระครูปภากรสิทธิคุณ   เจ้าอาวาส และชาวบ้านจึงได้ร่วมกันหล่อหลวงพ่ออู่ทององค์จําลองขึ้นมาแทน โดยให้มีขนาดเท่ากับองค์เดิม

หลวงพ่ออู่ทอง

          หลวงพ่ออู่ทอง เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดเลียบ (วัดราชบุรณราชวรวิหาร) กรุงเทพมหานคร กระทั่ง พ.ศ. ๒๔๘๘ วัดราชบุรณราชวรวิหารถูกทำลาย จากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๒ พระธรรมกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดดงสระแก้ว ได้บันทึกไว้ว่าทางวัดเลียบได้ประกาศให้วัด ที่ยังไม่มีพระพุทธรูปไปรับจากทางวัด ซึ่งเก็บรวบรวมไว้เป็นจํานวนมาก ในครั้งนั้นมีวัดที่ไปรับถึง ๕๐ วัดจึงต้องมีการจับสลาก พระธรรมกิจโกศล จับสลากได้หลวงพ่ออู่ทอง จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยทางรถไฟ เมื่อแรกนํามานั้นยังเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ไม่สมส่วน คือ ส่วนพระเศียรใหญ่กว่าปกติ ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๘ เกิดพายุลมแรง องค์พระล้มลงกระเบื้องหล่นลงมาตกใส่ทําให้ปูนบริเวณหัวไหล่กระเทาะออกเผยให้เห็นองค์พระทองคําข้างใน หลังกระเทาะปูนออกหมดแล้ว ทางวัดได้มีการถ่ายรูปเก็บไว้และเขียนบันทึกไว้ที่รูปว่า สูง ๔๓ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๓๔ นิ้ว ภายหลังเมื่อองค์พระหายไป จึงสร้างองค์จําลองขึ้นตามรูปถ่ายเมื่อวันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา

ขอบคุณภาพและบทความจาก

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Facebook.com/วัดดงสระแก้ว

1,118 views

0

แบ่งปัน