คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ฯ สถานีรถไฟกรุงเทพ
กิจกรรมปี 2564

27 ก.ค. 2564

กรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ฯ สถานีรถไฟกรุงเทพ

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

148 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และการรถไฟแห่งประเทศไทย 

เชิญผู้สนใจ ฟังการนำเสนอรายงานการวิจัยเรื่อง 

“กรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ ของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)”  

โดย 

  • ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
  • ผศ.กฤษณะพล วัฒนวันยู
  • อ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง
  • ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ 

 

ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. 

ทาง Zoom Application 

สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://me-qr.com/1137647https://me-qr.com/1137647

หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

วันที่สร้าง : 23 กรกฎาคม 2564

0

แบ่งปัน

27 ก.ค. 2564

09:00 - 11:30