คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   VIRTUAL MUSEUM
กิจกรรมปี 2564

677 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มามะ……... มาชม มิวเซียมออนไลน์

เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

ที่สนใจความรู้ด้านอัญมณี ชมผ่านโปรแกรมออนไลน์เสมือนจริง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเสมือนจริงแบบ 360 องศา 

หรือ Virtual Museum ได้ที่เว็บไซต์ www.git.or.th/museum

 

หากสถาบันการศึกษาสนใจฟังบรรยายประกอบการชม

สิ่งจัดแสดงผ่าน VIRTUAL MUSEUM

ติดต่อภัณฑารักษ์เพื่อนัดหมายวัน - เวลา (เบอร์ติดต่อ 02-634-4999 ต่อ 201)

วันที่สร้าง : 15 กรกฎาคม 2564

0

แบ่งปัน

15 ก.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 634 4999 ต่อ 201

โทรสาร :