คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เรียนออนไลน์ เรื่อง "ธรณีวิทยาเบื้องต้น"
กิจกรรมปี 2564

08 ก.ค. 2564

เรียนออนไลน์ เรื่อง "ธรณีวิทยาเบื้องต้น"

138 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมทรัพยากรธรณี จะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ รอบที่ 2 

เรื่อง "ธรณีวิทยาเบื้องต้น" พร้อมกัน วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป 

จำกัดสิทธิ์ผู้เข้าเรียนผ่าน Application Zoom จำนวน 300 คน เท่านั้น 

 คลิกลงทะเบียนที่ : https://forms.gle/Hvm26SnNbCy6eu1P9

 

สำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ รอบที่ 2 แล้ว 

สามารถเลือกหัวข้อที่จะเรียนได้ ดังนี้

  • ตอน ซากดึกดำบรรพ์ (Fossil)

เรียนออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-10.45 น.

  • ตอน หิน (Rock)

เรียนออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-14.45 น.

 

วันที่สร้าง : 08 กรกฎาคม 2564

0

แบ่งปัน

08 ก.ค. 2564

ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง หมู่ 3
ตำบลแกลง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โทรศัพท์ : 0 3864 7476, 061 910 8315

โทรสาร : 0 3864 7569