ย้อนกลับ

บ้านเกิดพระยาพิชัย

          ถ้าจะพูดถึงหรือนึกถึงจังหวัดอุตรดิตถ์แล้ว นอกจากอาหารที่ขึ้นชื่ออาทิเช่น ข้าวแคบ ข้าวพันผักหรือทุเรียนหลงหลินลับแลที่มีรสชาติหอมหวานกรอบนอกนุ่มในแล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนมาเยือนอุตรดิตถ์จะต้องไปให้ได้นั่นก็คือ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งพระยาพิชัยดาบหักนั้นท่านเป็นบรรพบุรุษผู้กล้าหาญของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านเป็นทหารเอกคู่พระทัยของพระเจ้าตากสินมหาราช และท่านก็ยังได้ชื่อว่าเป็นทหารเอกผู้จงรักภักดีต่อพระเจ้าตากสินมากเพราะเมื่อครั้งพระเจ้าตากสินทรงสิ้นพระชนม์ พระยาพิชัยฯขอเสียสละชีพตามเพราะไม่อยากเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย

          บ้านของพระยาพิชัยดาบหักนั้นตั้งอยู่ที่บ้าน้วยคา อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์   จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านพ่อพระยาพิชัย   และมีรูปอนุสาวรีย์พระยาพิชัยและลานหญ้าที่ตกแต่งด้วยไม้ประดับที่มีความร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอพิชัย   อยู่ในความดูแลของที่ว่าการอำเภอพิชัย   เปิดให้บริการทุกวัน ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. –๑๖.๐๐ น.

          เป็นสถานที่จำลองบ้านเกิดของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก จัดแสดงเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักจัดแสดงอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก มีอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ข้างหลังจะเป็นเจดีย์สถูปทรงพระปรางค์เพื่อให้ผู้คนสักการะบูชา และสถานที่ที่ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ พร้อมไปด้วยความสวยงาม และจุดสำคัญที่สุดก็คือเรือนพระยาพิชัย ในส่วนบ้านของพระยาพิชัยนั้นทำจากไม้สักแท้ทั้งหลัง ภายในบ้านจะมีรูปปั้นพระยาพิชัยเพื่อให้ผู้คนที่มาเยือนนั้นได้สักการะบูชา มีห้องจำลองเรือนนอน เรือนครัว หอพระ หอนก และรูปลำดับทายาทของพระยาพิชัยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงท่านที่ปกป้องบ้านเมืองเอาไว้ให้ลูกหลานอย่างพวกเราได้อาศัยอยู่กันจนถึงปัจจุบัน

          บ้านเกิดพระยาพิชัยถือเป็นจุดเชคอินหนึ่งของอำเภอพิชัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ หากใครที่ผ่านไปผ่านมาอุตรดิตถ์แวะมาถ่ายรูป มาเที่ยวชมบ้านเกิดพระยาพิชัยกันเยอะๆนะคะ

ภาพและบทความโดย  นางสาวธนาภรณ์   เสมทะนง

3,567 views

0

แบ่งปัน