คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการเปิดโลกอาชีพแห่งอนาคต&กิจกรรมเสริมศึกษา
กิจกรรมปี 2564

01 มิ.ย. 2564

30 ก.ย. 2564

นิทรรศการเปิดโลกอาชีพแห่งอนาคต&กิจกรรมเสริมศึกษา

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่

165 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ พร้อมให้บริการ

เข้าชมฟรี นิทรรศการเปิดโลกอาชีพแห่งอนาคต (ถึง 30 กันยายน 2564)

 

พร้อมกิจกรรมเสริมศึกษา แสนสนุก

  • Walk Rally&Museum Trail :

สำรวจ ค้นหา และเชื่อมโยงเรื่องราวภายในนิทรรศการ

ค่าธรรมเนียม 30 บาท/คน

  • Inspire Lab : สนุกกับการทดลองแสนสนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัว
  • Innovation Space : การประดิษฐ์สุดท้าทาย 

ค่าธรรมเนียม 100 บาท/ชุดกิจกรรม

สมาชิก อพวช. ลด 10%

หมู่คณะ 10 คนขึ้นไป 50 บาท/คน

 

ดูตารางเวลากิจกรรม ได้ท่ Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09 3745 8550 และ 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

 

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เปิดให้บริการ

     • อังคาร-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

     • เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น.

ปิดวันจันทร์

วันที่สร้าง : 18 มิถุนายน 2564

0

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564