ย้อนกลับ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมต่อระหว่าง เมืองมุกดาหาร กับ เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ซึ่งเริ่มจากประเทศพม่า ผ่านไทย ลาว และสิ้นสุดที่เวียดนาม(East West Economic Corridor : EWEC) มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2546 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2549

 

นักท่องเที่ยวที่ต้องการข้ามไปยังฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถติดต่อทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว หรือหากมีพาสปอร์ตอยู่แล้ว สามารถยื่นหนังสือเดินทางตรวจลงตราและผ่านพิธีการเข้าเมืองที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร โดยสามารถเดินทางโดยรถยนต์หรือรถโดยสารประจําทางจากสถานีขนส่งมุกดาหาร  มีรถออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. ค่าโดยสารวันธรรมดา 45 บาท วันเสาร์-อาทิตย์ 50 บาท และจากแขวงสะหวันนะเขต มีเส้นทางหมายเลข 9 เชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนามได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Multimedia/

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

1,225 views

0

แบ่งปัน