คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต เปิดให้บริการแล้ว
กิจกรรมปี 2564

14 มิ.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต เปิดให้บริการแล้ว

959 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

เปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าชมทุกท่าน ปฏิบัติตามกฎภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัย

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 076-391 126

www.phuketaquarium.org

วันที่สร้าง : 15 มิถุนายน 2564

0

แบ่งปัน

14 มิ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

08:30 - 16:30

เลขที 51 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช
ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076 - 391 126

โทรสาร : 076 - 391 406 / 076 - 391 051