คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ผ้าไหมหนองคาย

ผ้าไหมมัดหมี่ จังหวัดหนองคาย เป็นผ้าไหมทอด้วยมือ มีลวดลายบนผ้าสวยงาม แต่ก่อนชาวบ้านทอผ้าไว้สำหรับใส่เองและใช้ในงานมงคลต่างๆ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ผ้าทอได้ถูกนำมาตัดเป็นชุด เป็นเสื้อ ตามแบบที่คนนิยม ทำให้ผ้าไหมมีราคาเพิ่มขึ้น

 

การทอผ้าไหมมัดหมี่ ต้องใช้ความละเอียดละออและพิถีพิถันมาก เมื่อกระสวยพุ่งไป 1 ครั้ง ต้องตรวจดูว่าตรงกับดอกลายที่มัดไว้หรือไม่ ถ้าไม่ตรงก็ต้องจัดให้ตรงเสียก่อนแล้วจึงทอต่อไปได้

 

ปัจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ได้ให้ความสนใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าไหมมัดหมี่โบราณไว้ จึงได้สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดหนองคาย http://www.otoptoday.com/wisdom/8756/

ขอบคุณภาพจาก : มนตราผ้าไทย

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

7,065 views

0

แบ่งปัน