ย้อนกลับ

ผ้าไหมหนองคาย

ผ้าไหมมัดหมี่ จังหวัดหนองคาย เป็นผ้าไหมทอด้วยมือ มีลวดลายบนผ้าสวยงาม แต่ก่อนชาวบ้านทอผ้าไว้สำหรับใส่เองและใช้ในงานมงคลต่างๆ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ผ้าทอได้ถูกนำมาตัดเป็นชุด เป็นเสื้อ ตามแบบที่คนนิยม ทำให้ผ้าไหมมีราคาเพิ่มขึ้น

 

การทอผ้าไหมมัดหมี่ ต้องใช้ความละเอียดละออและพิถีพิถันมาก เมื่อกระสวยพุ่งไป 1 ครั้ง ต้องตรวจดูว่าตรงกับดอกลายที่มัดไว้หรือไม่ ถ้าไม่ตรงก็ต้องจัดให้ตรงเสียก่อนแล้วจึงทอต่อไปได้

 

ปัจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ได้ให้ความสนใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าไหมมัดหมี่โบราณไว้ จึงได้สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดหนองคาย http://www.otoptoday.com/wisdom/8756/

ขอบคุณภาพจาก : มนตราผ้าไทย

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

799 views

0

แบ่งปัน