ย้อนกลับ

ผ้าขิดบ้านโนนเสลา

หัตถกรรมสร้างอาชีพ แหล่งทอผ้าขิดใหญ่ที่สุดในจังหวัดชัยภูมิ

ชุนชนผ้าขิดบ้านโนนเสลา เป็นแหล่งทอผ้าขิดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชัยภูมิ เป็นสินค้า OTOP ของคนในชุมชนที่รวมตัวกันมาจัดตั้งกลุ่มทอผ้า โดยชาวบ้านโนนเสลาได้สืบทอดการทอผ้าขิดมาแต่ครั้งปู่ย่าตายายซึ่งทอผ้าใช้เองแทบทุกครัวเรือน

 

เมื่อปี พ.ศ.2521 มีการตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นและได้ทอผ้าด้วยลวดลายที่คิดขึ้นมาใหม่ คือ ลายนาคโหด มาจากเป็นประเพณีอุปสมบทหมู่แห่นาคโหดของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นประเพณีแห่นาคแบบแปลกประหลาดและโหดที่สุด โดยจะใช้คนหนุ่มหามแคร่ไม้ไผ่แห่นาคไปรอบหมู่บ้านระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร พร้อมทั้งเขย่า-โยนนาคอย่างรุนแรงเพื่อความสนุกสนาน ทั้งนี้ เชื่อว่าเป็นการทดสอบความตั้งใจของผู้บวชว่ามีความมุ่งมั่นที่จะบวชหรือไม่ โดยนาคต้องห้ามตกลงมาจากแคร่ไม้ไผ่ หากตกลงมาถูกพื้นดินจะถือว่าขาดคุณสมบัติไม่ให้บวช ดังนั้น ชาวบ้านจึงได้นำประเพณีแห่นาคโหดอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวชัยภูมิมาร้อยเรียงบนผ้าฝ้ายเกิดเป็นลายแห่นาคโหดแห่งเดียวประจำจังหวัด 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.chut27087.wordpress.com โดย นางสาวปิยดา โคตรบ้านแข้

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

837 views

0

แบ่งปัน