คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

มาลัยข้าวตอก

มาลัยข้าวตอก เกิดภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ได้เห็นถึงความสำคัญของข้าว จึงได้เอาเมล็ดข้าวเปลือกมาคั่ว เรียกว่า ข้าวตอก แล้วนำมาร้อยเรียงประดิษฐ์ตกแต่งเป็นมาลัยที่สวยงาม โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำพวงมาลัยข้าวตอกไปถวายพระเป็นพุทธบูชาก่อนวันเข้าพรรษา

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จะจัดขึ้นก่อนวันมาฆบูชา 1 วัน สถานที่จัดงานคือบ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งหลังจากมีการแห่มาลัยข้าวตอกเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะนำไปถวาย ณ วัดหอก่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความงาม 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร https://yasothon.mots.go.-th/news_view.php?nid=479

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

9,819 views

0

แบ่งปัน