ย้อนกลับ

มาลัยข้าวตอก

มาลัยข้าวตอก เกิดภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ได้เห็นถึงความสำคัญของข้าว จึงได้เอาเมล็ดข้าวเปลือกมาคั่ว เรียกว่า ข้าวตอก แล้วนำมาร้อยเรียงประดิษฐ์ตกแต่งเป็นมาลัยที่สวยงาม โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำพวงมาลัยข้าวตอกไปถวายพระเป็นพุทธบูชาก่อนวันเข้าพรรษา

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จะจัดขึ้นก่อนวันมาฆบูชา 1 วัน สถานที่จัดงานคือบ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งหลังจากมีการแห่มาลัยข้าวตอกเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะนำไปถวาย ณ วัดหอก่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความงาม 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร https://yasothon.mots.go.-th/news_view.php?nid=479

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

1,120 views

0

แบ่งปัน