คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   ประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน
กิจกรรมปี 2564

31 พ.ค. 2564

13 ก.ค. 2564

ประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน

735 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 

สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ 

 

ประเภท

 • ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม
 • นวัตกรรมจากขยะ                                                             

 

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2564

ประกวดแข่งขันวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ณ อาคารกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

 

สอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

 • แบบตอบรับด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

https://n9.cl/52372  

 • เกณฑ์การประกวดด้านไฟฟ้า

https://www.nkpsci.ac.th/.../2021/05/nkp_electricity64-1.pdf  

 • แบบตอบรับประเภทนวัตกรรมจากขยะ

https://n9.cl/10ssh  

 • เกณฑ์การประกวดด้านสิ่งแวดล้อม

https://www.nkpsci.ac.th/.../2021/05/nkp_-innovation64-3.pdf 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ครูสนธยา ทิพย์โพธิ์สิงห์ โทร. 086-428 2649

(ประเภทด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม)

 • ครูพงษ์ศักดิ์ ดอนขวา โทร. 084-799 7168 (ประเภทนวัตกรรมจากขยะ)

วันที่สร้าง : 04 มิถุนายน 2564

0

แบ่งปัน

31 พ.ค. 2564 - 13 ก.ค. 2564

เลขที่ 355 หมู่ที่ 6
ตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ : 042-530 780

โทรสาร : 042-530 781