คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
กิจกรรมปี 2564

01 พ.ค. 2564

30 มิ.ย. 2564

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

299 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 5

ตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ในปี พ.ศ. 2565

เงินรางวัลกว่า 450,000 บาท

  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 150,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด :

เยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี (อายุครบ 25 ปีก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564)

โดยสามารถสมัครเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบคู่

 

สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ได้ทาง https://forms.gle/nP1n2Jys9cAPGqjj8

โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดผลงานเป็นไฟล์ .jpg เท่านั้น 

หากต้องการส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน จะต้องทำการสมัครและอัปโหลดผลงานใหม่อีกครั้ง

 

กำหนดการ สมัครและส่งผลงานทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564

ติดตามข่าวสารการประกวด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

https://www.facebook.com/NYDAWARDS

วันที่สร้าง : 24 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564