คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนาออนไลน์ : สร้างสรรค์วิถีใหม่เชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมปี 2564

19 พ.ค. 2564

เสวนาออนไลน์ : สร้างสรรค์วิถีใหม่เชิงวัฒนธรรม

167 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขอเชิญรับฟังเสวนาออนไลน์หัวข้อ "สร้างสรรค์วิถีใหม่เชิงวัฒนธรรม"

New Creativity - New Normal - New Culture

ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 –15.30 น. 

 

ผ่านช่องทาง ZOOM และ Facebook Live ทางเพจ  Culture - Based Design Arts Ph.D.

สนใจลงทะเบียนร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) คลิก shorturl.at/vBFG8

หรือ https://docs.google.com/.../1Jf6qKyi771Xm3g1G.../viewform...

 

โดยวิทยากรพิเศษ 

  • รศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ :

ในประเด็นด้านวิถีวัฒนธรรมชุมชน/วัฒนธรรมชุมชนด้านโบราณคดี 

  • ผศ.ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง : ในประเด็นด้านศิลปะร่วมสมัย 
  • พร้อมนักศึกษาปริญญาเอก (รุ่นที่ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันที่สร้าง : 18 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

19 พ.ค. 2564

13:00 - 15:30

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 224 8030 ต่อ 202, 302, 315

โทรสาร : 02 224 8031