คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   BILLOWING SOUTHERN BATIK
กิจกรรมปี 2564

11 พ.ค. 2564

31 พ.ค. 2564

BILLOWING SOUTHERN BATIK

152 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริง

"นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และออกแบบลายผ้าร่วมสมัยชายแดนใต้ (พลิ้วไหวบาติกเมืองใต้) 

BILLOWING SOUTHERN BATIK

 

นิทรรศการที่จะแสดงให้เห็นถึงการใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา) อย่างเป็นรูปธรรม 

เกิดการรับรู้ การอนุรักษ์สืบทอด และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าบาติกร่วมสมัย 

ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยยังคงซื่อตรงต่ออัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนไว้อย่างงดงาม

 

สามารถรับชมนิทรรศการอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่ www.rcac84.com

พร้อมติดตามข่าวสารศิลปะร่วมสมัยได้ทุกช่องทางประชาสัมพันธ์

ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที่สร้าง : 14 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

11 พ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 224 8030 ต่อ 202, 302, 315

โทรสาร : 02 224 8031