คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยา
กิจกรรมปี 2564

01 พ.ค. 2564

11 พ.ค. 2564

อบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยา

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

300 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร โดย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เปิดรับสมัครบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์เ

ข้าร่วมโครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก (ปีที่ 17)

หัวข้อ "พิพิธภัณฑ์ในอาคารเก่า"

 

อบรมระหว่างวันที่ 7 -18 มิถุนายน 2564 (หลักสูตร 10 วัน เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

  • ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครทาง https://bit.ly/3ty0Lmx
  • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 14 พฤษภาคม 2564 

ผ่าน FB. https://www.facebook.com/onmthailand

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 021642511

วันที่สร้าง : 12 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2564 - 11 พ.ค. 2564