คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วาดหัวใจส่งแรงใจให้นักรบชุดขาว
กิจกรรมปี 2564

01 พ.ค. 2564

31 พ.ค. 2564

วาดหัวใจส่งแรงใจให้นักรบชุดขาว

532 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชวน ศิลปิน เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ร่วมกิจกรรม วาดหัวใจส่งแรงใจให้นักรบชุดขาว

เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

วาดหัวใจเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 

โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ 

แล้วถ่ายภาพหรือส่งไฟล์พร้อมระบุชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ 

ส่งมาทางกล่องข้อความ Facebook "ขัวศิลปะ"

 

เราจะนำภาพหัวใจของท่านรวบรวมสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะประวัติศาสตร์ 

จากดวงใจศิลปินมอบเป็นกำลังใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 

หรือนักรบชุดขาว ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

ขัวศิลปะ เชื่อมคน เชื่อมศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรม

ร่วมสร้างสรรค์เชียงรายสู่เมืองศิลปะในระดับสากลอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม โทร 053-166623

(เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน)

วันที่สร้าง : 05 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564

10:00 - 19:00

551 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน
ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ : 0-5316 6623, 088-418 5431, 094-605 3030, 095-448 9551

โทรสาร : 0-5316 6624