คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564
กิจกรรมปี 2564

24 พ.ค. 2564

30 พ.ค. 2564

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ม.ศิลปากร

275 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน

ที่มีแนวโน้มในการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของเยาวชน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน

รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการฯที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะขั้นตอนของการส่งผลงานประกวดทั้งสถานที่หลักและการส่งผลงานทางไปรษณีย์

 

ปตท. จึงได้พิจารณาเห็นควรเลื่อนการส่งผลงาน

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564

หัวข้อ โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต ” 

เป็นช่วงเวลา เดือนกรกฎาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ

 

หมายเหตุ :

ผู้ส่งงานทุกท่านสามารถยึดเกณฑ์ระดับอายุและขนาดผลงานจากใบสมัครเดิม

เพื่อใช้ในการยื่นส่งผลงานเข้าประกวดได้ โดยแบ่งเกณฑ์รับสมัคร ดังนี้

 

1. ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 9 ปี

(แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2555)

ขนาดผลงานไม่ต่ำกว่า 40x60 เซนติเมตร หรือไม่ต่ำกว่า A2 และไม่เกิน 60x80 เซนติเมตร

หรือไม่เกินขนาด A1 ไม่รวมกรอบหรือฐาน

 

2. ระดับเยาวชนอายุ 9 - 13 ปี

(แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555)

ขนาดผลงานไม่ต่ำกว่า 40x80 เซนติเมตร หรือไม่ต่ำกว่า A2 และไม่เกิน 60x80 เซนติเมตร

หรือไม่เกินขนาด A1 ไม่รวมกรอบหรือฐาน

 

3. ระดับเยาวชนอายุ 14 - 18 ปี

(แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550)

ขนาดผลงานไม่ต่ำกว่า 60x80 เซนติเมตร 

และมีความกว้าง ความยาว ความสูง ไม่เกิน 100 เซนติเมตร ไม่รวมกรอบหรือฐาน

 

 

4. ระดับประชาชนทั่วไป

(แจ้งเกิดก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป)

ขนาดผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ หรือผลงานเทคนิคอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลงาน 3 มิติ

จะต้องมีขนาดผลงานโดยมีความกว้าง ความยาว หรือ ความสูงไม่เกิน 200 เซนติเมตร

รวมกรอบหรือฐาน

ขนาดผลงานประติมากรรม หรือ 3 มิติ จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดรวมแท่น ฐาน และกรอบ

(กว้างxยาวxสูง) ด้านละไม่เกิน 150 เซนติเมตร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. โทร 02 537 1388
  • หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร. 09 7242 9333

วันที่สร้าง : 03 พฤษภาคม 2564

0

แบ่งปัน

24 พ.ค. 2564 - 30 พ.ค. 2564