คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง
กิจกรรมปี 2564

09 เม.ย. 2564

20 พ.ค. 2564

กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

151 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ทั่วประเทศ

ร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง 

หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ”

ด้วยภาษาไทยถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นอย่างถูกต้อง

ประจำพุทธศักราช 2564

 

  • ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วีดิทัศน์ที่บันทึกการเล่าเรื่อง ความยาวประมาณ 5 นาที 
ที่ได้ถ่ายทำต่อเนื่อง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพ หรือเสียงอื่นใดเพิ่มเติม

ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

  • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ http://eto.ku.ac.th/orst/
  • หรือส่งใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/JmEVARsWSmJDYdbY8

 

หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม 

หมายเลขโทรศัพท์ 090-9527768, 082-9160756 และ 094-9259255 

วันที่สร้าง : 28 เมษายน 2564

0

แบ่งปัน

09 เม.ย. 2564 - 20 พ.ค. 2564