คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เมืองโบราณ ไลท์เฟส : รอบพิเศษ
กิจกรรมปี 2564

13 เม.ย. 2564

15 เม.ย. 2564

เมืองโบราณ ไลท์เฟส : รอบพิเศษ

186 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เมืองโบราณ ไลท์เฟส เพิ่มรอบพิเศษ

การแสดงพลุที่สุดแห่งความอลังการ

วันที่ 13 - 15 เมษายน 2564 รอบเวลา 20:30 น. 

จองบัตรด่วนคลิก : https://bit.ly/2PsixZO

พิกัด ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ (https://goo.gl/maps/BMEG5zySENKcMRGy8)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 065 502 1159

LINE : @illumination2021

 

ผู้เข้างานทุกท่านโปรดช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจเช็ค – สแกนผ่าน ไทยชนะ 

2. วัดอุณหภูมิ - หากมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

3. ผู้เข้าชมงานทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล

ที่จัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้างาน

4. ภายในงาน : ขอความร่วมมือผู้เข้าชมงานรักษาระยะห่างระหว่างกัน ถึง เมตร อย่างเคร่งครัด 

และล้างมือด้วยแอลกกอฮอล์เจลที่จัดไว้ให้บริการก่อนเข้าภายในจุดจัดแสดงต่างๆ

5. งานเมืองโบราณ ไลท์เฟส จำกัดจำนวนผู้เข้าชม 1,500 คน ต่อวัน 

เพื่อเป็นตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาด ตามที่รัฐบาลกำหนด

วันที่สร้าง : 09 เมษายน 2564

0

แบ่งปัน

13 เม.ย. 2564 - 15 เม.ย. 2564

20:30 - 21:00

296/1 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02-323 4094 -9

โทรสาร : 02-323 4055