คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   www.สงกรานต์ออนไลน์.com
กิจกรรมปี 2564

12 เม.ย. 2564

17 เม.ย. 2564

www.สงกรานต์ออนไลน์.com

กระทรวงวัฒนธรรม

1208 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่าย 

จัดทำ www.สงกรานต์ออนไลน์.com

ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" 

แบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

 

ให้ประชาชนได้สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ผ่านระบบออนไลน์ 

รวมถึงร่วมกิจกรรมสาดน้ำออนไลน์ในสถานที่ยอดนิยม อาทิ 

ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น,

ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ และหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

 

เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ที่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

สามารถร่วมกิจกรรมสงกรานต์ออนไลน์ได้ทาง www.สงกรานต์ออนไลน์.com 

ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 เมษายน 2564

วันที่สร้าง : 09 เมษายน 2564

1

แบ่งปัน

12 เม.ย. 2564 - 17 เม.ย. 2564