คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนา:รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป
กิจกรรมปี 2564

25 เม.ย. 2564

เสวนา:รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

89 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ

 กิจกรรมเนื่องในงาน ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

หัวข้อ “รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป” 

ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

 

ดำเนินกิจกรรมเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์

  • ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
  • นายไกรฤกษ์ นานา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง ผู้ดำเนินรายการ

 

- ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 เมษายน 64 จำนวน 170 ที่นั่งเท่านั้น 

(สงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดเมื่อที่นั่งครบตามจำนวน)

https://forms.gle/gDjnbQmHeyvVifXt5

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564 

ทาง facebook : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนในวันเสวนา (25 เมษายน 2564) ระหว่างเวลา 13.00 – 13.45 น. 

เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ walk in)

เนื่องจากจัดที่นั่งและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19

 

**สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

ในวันและเวลาดังกล่าว**

 

หมายเหตุ**

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
  • มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ
  • ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกจัดทำเป็นพิเศษเฉพาะในงาน

(ภาพถ่ายที่เกี่ยวเนื่องเมื่อคราว ร.5 เสด็จยุโรป ท่านละ 1 ชุด (3 ใบ))

  • ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด 

(เว้นระยะห่าง วัดไข้ ใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด 

และใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาของกิจกรรม)

วันที่สร้าง : 09 เมษายน 2564

0

แบ่งปัน

25 เม.ย. 2564

14:00 - 16:00