คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการผลงานศิลปะสะสม
กิจกรรมปี 2564

19 มี.ค. 2564

09 พ.ค. 2564

นิทรรศการผลงานศิลปะสะสม

164 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

(OCAC’s ART COLLECTION) นับเป็นนิทรรศการจัดแสดงผลงานสะสมครั้งยิ่งใหญ่ 

โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่า

ด้านศิลปะร่วมสมัย จากผลงานของเหล่าศิลปินผู้มีชื่อเสียง

เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย 

นับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันในทุกมิติเอาไว้เพื่อเป็นสมบัติของชาติ

โดยได้คัดสรรผลงานศิลปะสะสมจำนวนมากกว่า 50 ผลงาน 

เพื่อนำมาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชม 

 

  • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2564

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

  • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564

ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โทร. 02 209 3757 

หรือ Facebook : RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

วันที่สร้าง : 08 เมษายน 2564

0

แบ่งปัน

19 มี.ค. 2564 - 09 พ.ค. 2564

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 224 8030 ต่อ 202, 302, 315

โทรสาร : 02 224 8031