คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36
กิจกรรมปี 2564

24 พ.ค. 2564

30 พ.ค. 2564

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36

443 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 

ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต”  

 

เชิญชวนเยาวชน ประชาชน และผู้ที่รักในงานศิลปะทุกท่าน 

ร่วมส่งผลงานการประกวดโดยมีเงื่อนไขวันและเวลา ดังนี้ 

1. สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2564

ณ สถานที่ดังนี้

  • ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

โทร. 09 7242 9333 

  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา  โทร. 0 7431 7619
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3810 2222 ต่อ 2510
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4320 2396
  • หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5321 8280

 

 

 2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ (กรุณาส่งด้วย EMS เท่านั้น)

ส่งถึง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 73000  

โดยผลงานต้องส่งถึงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ไม่เกินวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท. โทร. 02 537 1388
  • หอศิลป์ ม.ศิลปากร โทร. 097 242 9333

วันที่สร้าง : 24 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

24 พ.ค. 2564 - 30 พ.ค. 2564

เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-221 3841 / 02-623 6155 ต่อ 11418, 11419

โทรสาร :