คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่
กิจกรรมปี 2564

24 มี.ค. 2564

20 เม.ย. 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่

144 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 

โดยคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ จำนวน 70 ราย 

เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Online)

 

ผู้ชนะเลิศจากการประกวด 3 อันดับ จะได้รับเงินรางวัล 

จำนวน 50,000 บาท / 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ 

 

ทั้งนี้ ผู้ได้การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการตัดสินให้ได้รับเงินรางวัล

จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ รายละ 5,000 บาท 

และผลงานทั้งหมดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

จะได้นำไปจัดแสดงในนิทรรศการการแสดงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ 

ณ จังหวัดนครราชสีมา

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 209 7755 

หรือดูข้อมูลใน Facebook : RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่สร้าง : 24 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

24 มี.ค. 2564 - 20 เม.ย. 2564

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 224 8030 ต่อ 202, 302, 315

โทรสาร : 02 224 8031