คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

กะเหรี่ยงบ้านห้วยหละ

หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ ผู้สืบสานวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามอย่างบรรพบุรุษ

          หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ  เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงปะกาเกอะญอ ที่มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย ชาวบ้านยังแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วจะนุ่งผ้าถุงสีแดงคาดลวดลายสีต่างๆที่ทอขึ้นมาเอง ปักด้วยลูกเดือยและตกแต่งด้วยผ้าสีแดง ผู้หญิงที่โสดจะใส่ชุดยาวสีขาว แต่งลวดลายหลากสี ส่วนผู้ชายจะใส่เสื้อโพล่งสีแดงกับกางเกงสะดอหรือโสร่ง ชาวบ้านทอผ้าใช้เอง ลงมือเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ การปลูกฝ้าย ปั่นด้าย ทอผ้า และประดับลูกเดือยด้วยวิธีการที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

           ลักษณะพิเศษของวิธีการทอผ้าของชาวปกาเกอะญอ คือการทอผ้าด้วย “กี่เอว” เป็นการนำหนังสัตว์มาผ่านกรรมวิธีให้แห้ง ตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า นำมาคาดที่เอวด้านหลังเพื่อยึดโยงเส้นด้าย อีกฝั่งหนึ่งจะใช้หลักยึดเท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น เป็นภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมที่ประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวเขา เนื่องจากการทอผ้าจากกี่หลังใหญ่ทั่วไปนั้นจำเป็นที่จะต้องอยู่กับที่ถาวร และกี่มีก็ขนาดใหญ่กินพื้นที่ใช้สอยไปมาก การใช้กี่เอวนั้นชาวบ้านสามารถจะทอผ้าที่ไหนเวลาไหนก็ได้ แม้กระทั่งเมื่อพักจากงานในสวน หรือ งานรับจ้างต่างๆ

ขอบคุณภาพและเนื้อเรื่องจาก

www.ThaiNorthTour.com

www.painaidee.com

 

1,450 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดลำพูน