คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา
กิจกรรมปี 2564

01 พ.ค. 2564

30 มิ.ย. 2564

ประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา

614 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา

ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๔ – ๒๔๘๘

เนื่องในโอกาส “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธ.ค ๒๔๘๔”

 

ชิงเงินรางวัล รวม ๓๕,๐๐๐ บาท 

พร้อมโล่เกียรติยศของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

เปิดรับ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔

ประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศผลการตัดสิน วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔

 

ดูกติกาและเงื่อนไขในการส่งภาพเข้าประกวด และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.rtaf-museum.com

หรือใน Facebook : พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

วันที่สร้าง : 23 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน
แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-534 1853, 02-534 1764

โทรสาร : 02-534 1853