คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

สืบชะตาเมืองลำพูน

     พิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง ( ประตูท่าขาม, ประตูช้างสี, ประตูมหาวัน, ประตูลี้ ) จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ล้านนา ณ บริเวณประตูท่าขาม

     ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งเป็นจุดที่มีการประกอบพิธีสมโภชน้ำทิพย์ดอยขะม้อ

     สำหรับพิธีสืบชะตาหรือสืบชาตา เป็นการสืบชะตากำเนิดต่ออายุให้ยืดยาวออกไป เสริมความเป็นสิริมงคลให้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย ปราศจากโรคภัยทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรือง

     นับเป็นประเพณีมงคลสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวล้านนาไทยนิยมปฏิบัติกันในหลายโอกาส เช่น เนื่องในวันเกิด วันได้รับยศตำแหน่ง วันขึ้นบ้านใหม่ กุฏิใหม่ หรือย้ายที่อยู่ใหม่ บางครั้งเกิดเจ็บป่วย เมื่อหมอดูทายทักว่าชะตาไม่ดี ชะตาขาด ควรจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์และสืบชะตาต่ออายุเสีย จะทำให้คลาดแคล้วจากโรคภัยและอยู่ด้วยความสวัสดีต่อไป

 

ขอขอบคุณเนื้อเรื่องและภาพถ่ายจาก

เทศบาลเมืองลำพูน

781 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดลำพูน