คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดดอยติ

     วัดดอยติ จากข้อมูลของจังหวัดแจ้งว่า สร้างเมื่อ พ.ศ.2025 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ พ.ศ. 2125 ประวัติวัดแจ้งว่าได้รับวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 1215 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่1 พระอุปนันท์ รูปที่ 2 พระอินถา รูปที่ 3 พระหมู รูปที่ 4 พระอูป รูปที่ 5 พระครูมอย ญาณวิชโย พ.ศ.2471-2509 รูปที่ 6 พระอธิการดวงคำ ฐิตธมโม พ.ศ.2510-2511 รูปที่ 7 พระอธิการดวงตำ ฐิตธมโม ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา และปัจจุบันเจ้าอาวาส ชื่อ พระปลัดสมชาย กิตฺติวณฺโณ ปัจจุบันจังหวัดลำพูน ก่อสร้างรูปจำลองครูบาศรีวิชัยขึ้นในวัดดอยติ

     วัดดอยติ ตั้งอยู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามถนนเชียงใหม่-ลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน ส.ค. 1 เลขที่ 105 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 60 วา จดป่า ทิศใต้ประมาณ 60 วา จดป่า ทิศตะวันออกประมาณ 70 วา จดวา ทิศตะวันตกประมาณ 60 วา จดป่า มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 1งาน 65 ตารางวา ส.ค.1 เลขที่ 104 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปพระประธานก่อด้วยศิลาแลงโบกปูน 1 องศ์

ขอขอบคุณเนื้อเรื่องและภาพถ่ายจาก

สำนักงา่นการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และแฟนเพจเฟชบุ๊ค วัดดอยติ (Facebook.com/WadDoiTi) 

6,152 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดลำพูน