คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน
กิจกรรมปี 2564

15 มี.ค. 2564

31 มี.ค. 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน

110 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

หอภาพยนตร์ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เเละโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เปิดรับสมัครครูระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "การใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน" 

ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก 

(การอบรมครั้งนี้ คณะผู้จัดกิจกรรมสนับสนุนที่พัก 2 คืน และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม)

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

  • ความเข้าใจวิธีการเเละรูปเเบบการนำภาพยนตร์ไปใช้ในห้องเรียนที่หลากหลาย
  • เเนวคิดกิจกรรมที่เหมาะสมในการนำภาพยนตร์ไปใช้ในห้องเรียน
  • เครือข่ายครูผู้สนใจเเละเข้าใจภาพยนตร์

 

อ่านรายละเอียดกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://fapot.or.th/main/news/704  

ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2564

*รับจำนวนจำกัด และการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด*

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  faschoolcinema@fapot.org  หรือโทร 02-482-2013-15 ต่อ 1308

วันที่สร้าง : 15 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

15 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

เลขที่ 94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 02-482-2013

โทรสาร : 02-482 2013-15