คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนาด้วยวิธีเชิงช่างแบบโบราณ
กิจกรรมปี 2564

12 มี.ค. 2564

31 มี.ค. 2564

การซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนาด้วยวิธีเชิงช่างแบบโบราณ

78 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์และเรียนรู้

การซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนาด้วยวิธีการเชิงช่างแบบโบราณ (สล่าไม้) 

  • หลองข้าวเรือนพญาวงศ์ (หลองข้าวเลาหวัฒน์)
  • เรือนพื้นบ้านล้านนา (เฮือนอุ๊ยแก้ว)
  • เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
  • เรือนทรงปั้นหยา (เฮือนอนุสารสุนทร)
  • เรือนกาแล (เฮือนพญาวงศ์)

 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์และเรียนรู้ ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-943 637 

ดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

วันที่สร้าง : 12 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

12 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

09:00 - 16:00

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-943 626

โทรสาร : 053-222 680