คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกโรมคัลทศกัณฐ์พ่าย
กิจกรรมปี 2564

20 มี.ค. 2564

28 มี.ค. 2564

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกโรมคัลทศกัณฐ์พ่าย

โรงละครแห่งชาติ

464 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกโรมคัลทศกัณฐ์พ่าย 

วันเสาร์ที่ ๒๐, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๒๑, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ โรงละครแห่งชาติ 

 

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดย ศิริพงษ์ ทวีทรัพย์

บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, และ ๑๐๐ บาท 

  • รอบการแสดงวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔

จำหน่ายบัตรที่ห้องจำหน่ายบัตร ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

(ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.) 

  • รอบการแสดงวันที่ ๒๗ และ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

จำหน่ายบัตรที่ห้องจำหน่ายบัตร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

(ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.) 

  • วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง ๒ ชั่วโมง 

 

**สอบถามเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ ** 

วันที่สร้าง : 12 มีนาคม 2564

1

แบ่งปัน

20 มี.ค. 2564 - 28 มี.ค. 2564