คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ ILLUMINA
กิจกรรมปี 2564

09 มี.ค. 2564

20 มี.ค. 2564

นิทรรศการ ILLUMINA

124 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการ ILLUMINA

ผลงานศิลปะและงานออกแบบทำขึ้นจากแก้วของ จักรพันธ์ วิลาสินีกุล กับ สวรรยา จันทรสมัย 

เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยเชิงสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

 

งานออกแบบและศิลปะทั้งหมดใช้เศษแก้วจากโรงงานเป่าแก้วในจังหวัดนครปฐม

เป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ 

แก้วเป็นวัสดุที่น่าหลงใหลมีสีสันและเนื้อวัสดุชวนมอง 

จึงมีศิลปินและนักออกแบบสร้างสรรค์สนใจนำวัสดุชนิดนี้มาสร้างงานทุกยุคสมัย 

แต่งานศิลปะแก้วในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังอยู่ในแวดวงจำกัด 

 

นิทรรศการ ILLUMINA

จัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 

ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ 2 

ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 19.00 น.

เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่สร้าง : 11 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

09 มี.ค. 2564 - 20 มี.ค. 2564

10:00 - 19:00

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 224 8030 ต่อ 202, 302, 315

โทรสาร : 02 224 8031