คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ ๓
กิจกรรมปี 2564

25 มี.ค. 2564

27 มี.ค. 2564

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ ๓

วัดศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

190 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) 

และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ 

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ ๓

“มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา” 

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๔๖๔ ณ วัดศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 

 

  • ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม ๕ ความมหัศจรรย์
  • ผ้าชาติพันธุ์ต่างๆ จากจังหวัดเชียงราย
  • ผ้าในพระพุทธศาสนา จากจังหวัดลำปาง
  • ผ้าห่อคัมภีร์ จากวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่
  • ผ้าวัฒนธรรมไทยใหญ่ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ผ้าของกลุ่มล้านนาตะวันออก จังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา เป็นต้น

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ FB : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC

สอบถาม โทร. 054-581-532 มือถือ 081-807-9960 อาจารย์โกมล พานิชพันธ์ 

 

วันที่สร้าง : 09 มีนาคม 2564

1

แบ่งปัน

25 มี.ค. 2564 - 27 มี.ค. 2564