คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   A Verse on Uncomposed Surface: A Gathering
กิจกรรมปี 2564

05 มี.ค. 2564

10 เม.ย. 2564

A Verse on Uncomposed Surface: A Gathering

หอศิลป์สนามจันทร์

271 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

Exhibition: A Verse on Uncomposed Surface: A Gathering of Becoming Stories

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ล่องตรึก ทุนเพื่อศิลปะ 2020 

จัดแสดงผลงานของศิลปินภายใต้โครงการที่มุ่งพิจารณาไปที่การตั้งคำถามถึงการมีชีวิต

อยู่ร่วมกับประวัติศาสตร์ และถามหาความเป็นไปได้ของลักษณะทางสังคมกับบริบท

ของพื้นที่ทางทัศนศิลป์ที่เปิดกว้างต่อความเป็นอัตลักษณ์อันแตกต่างหลากหลาย 

หากการมีชีวิตอยู่กับประวัติศาสตร์หมายความถึงการตั้งคำถามว่าเราจะมีชีวิตอยู่ร่วมกับ

อดีตได้อย่างไร เราจะมีน้ำเสียงและลิ้มรสต่อประวัติศาสตร์อย่างไรในสถานการณ์

และสภาวะจำเพาะที่มีการแบ่งแยกความแตกต่าง 

 

เข้าชมฟรี

ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 10 เมษายน 2564 

ณ EX SPACE หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ (ปิดวันอาทิตย์) เวลา 9:00 - 19:00 น.

วันที่สร้าง : 04 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

05 มี.ค. 2564 - 10 เม.ย. 2564

09:00 - 19:00