คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   รถด่วนขบวนสุดท้าย: ปลายทางหัวลำโพง... ?
กิจกรรมปี 2564

05 มี.ค. 2564

รถด่วนขบวนสุดท้าย: ปลายทางหัวลำโพง... ?

สถานีรถไฟกรุงเทพ

116 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

รถด่วนขบวนสุดท้าย: ปลายทางหัวลำโพง... ?

The Active ร่วมกับนักวิจัยโครงการ 

การศึกษาเพื่อวางกรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) 

และองค์กรภาคี เปิดเวทีสาธารณะออนไลน์ 

ร่วมแลกเปลี่ยนถึงบทบาทหน้าที่ของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) 

"มโนทัศน์หัวลำโพง จากคุณค่ากว่า 100 ปี สู่อนาคตของประเทศไทย"

 

ผู้สนใจร่วมชมและแชร์ความเห็นพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. 

ที่เพจ The Active

วันที่สร้าง : 04 มีนาคม 2564

0

แบ่งปัน

05 มี.ค. 2564

13:30 - 16:00