คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ข่วงคนเตียว

ถนนคนเดินของชาวลำพูน

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดงาน ข่วงคนเตียวหละปูนขึ้นทุกเย็นวันศุกร์ ณ บริเวณข่วงประตูช้างสี หน้าศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน และถนนรอบเมืองในบางส่วน

ต่อมา ใน พ.ศ.2556 ได้มีการย้ายกิจกรรมข่วงคนเตียวไปที่ บริเวณข่วงประตูท่านาง ถนนรอบเมืองในบางส่วน และบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม จนถึงปัจจุบัน

ขอขอบคุณเนื้อเรื่องและภาพถ่ายจาก

เทศบาลเมืองลำพูน และคุณ Supareuk Kumthong

1,629 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดลำพูน