คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดภาพวาด "มาสคอตไดโนเสาร์ของกรมทรัพยากรธรณี"
กิจกรรมปี 2564

08 ก.พ. 2564

28 ก.พ. 2564

ประกวดภาพวาด "มาสคอตไดโนเสาร์ของกรมทรัพยากรธรณี"

กรมทรัพยากรธรณี

133 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 12 ปี

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพในหัวข้อ

"มาสคอตไดโนเสาร์ของกรมทรัพยากรธรณี"

 

โดยมีกติกาดังนี้

1. วาดภาพขนาด A4  ในหัวข้อมาสคอตไดโนเสาร์

2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ส่งภาพได้ 1 คนต่อ 1 ภาพ

3. แนบชื่อ-สกุล / อายุ / เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้

 

สามารถส่งผลงานได้ทั้ง 2 ช่องทาง

1. Email: prdmr.pr@gmail.com

2. Inbox: http://m.me/DMRTH

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลรางวัลในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม

 

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

  • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  • เทคนิคการใช้สี 20 คะแนน
  • ความสวยงาม ความประณีต 20 คะแนน
  • ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กาหนด 20 คะแนน
  • การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน

 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมทรัพยากรธรณี โทร. 0 2621 9500

หรือ FB : กรมทรัพยากรธรณี

วันที่สร้าง : 15 กุมภาพันธ์ 2564

0

แบ่งปัน

08 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564