คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

แห่แค่หลวง

ประเพณีแห่แค่หลวง เป็นงานประจำปีของอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน คำว่า "แค่” เป็นภาษาล้านนา มีลักษณะเป็นไม้มัดกำทำมาจากไม้แห้งสามารถติดไฟได้ง่าย นำมามัดเป็นกำรวมกัน ขนาดใหญ่กว่ากำมือเล็กน้อย ยาวไม่เกิน ๑ เมตร ประโยชน์ คือ จุดไฟให้สว่างเพื่อส่องทางในเวลาค่ำคืนเหมือนไต้ไฟหรือโคมไฟในเทศกาลลอยกระทง ในสมัยโบราณชาวบ้านนิยมทำต้นแค่พร้อมกับประดับตกแต่งอย่างสวยงาม แล้วแห่แค่ไปถวายพระสงฆ์ที่วัดเพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชาในวันยี่เป็งหรือวันเพ็ญเดือน ๑๒ แล้วจึงไปลอยกระทง ต่อมาประเพณีการจุดไม้แค่หลายพื้นที่ถูกลืมเลือนไป แต่ชาวอำเภอบ้านโฮ่งยังคงอนุรักษ์สืบสานประเพณีการจุดแค่เอาไว้อย่างเหนียวแน่นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

งานประเพณีแห่แค่หลวงของอำเภอบ้านโฮ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมประกวดขบวนแห่แค่หลวงของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่  การประกวดทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดธิดาแค่หลวง โดยจะจัดขึ้นในวันก่อนวันเพ็ญเดือน ๑๒ หรือวันยี่เป็ง ๑ วัน ของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน https://www.m-culture.go.th/lamphun

จัดหาข้อมูลโดย : นางสาวอันนานี รีจิ

3,253 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดลำพูน