คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรม Play @home with ENGY
กิจกรรมปี 2564

01 ก.พ. 2564

28 ก.พ. 2564

กิจกรรม Play @home with ENGY

103 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กิจกรรม Play @home with ENGY ตอน การเดินทางของกระแสไฟฟ้า

.

เมื่อไฟฟ้าเดินทางออกจากโรงไฟฟ้า จะต้องใช้เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 

เพื่อไปสู่สถานีไฟฟ้าแรงสูง ก่อนส่งไปยังบ้านเรือน 

มาช่วย ENGY ลองช่วยกันวางเสาส่งในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ไฟฟ้าเดินทางผ่านสถานี

ที่ 1 ไปยังสถานีที่ 2 ได้ ที่ Link ด้านล่าง

https://www.facebook.com/160216541407569/posts/892203011542248/

แล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนน ว่าวางได้ถูกต้องที่ Facebook ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

วันที่สร้าง : 05 กุมภาพันธ์ 2564

0

แบ่งปัน

01 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-436 8952-3

โทรสาร :