คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ปิดการเข้าชมนิทรรศการในหอประวัติ
กิจกรรมปี 2563

22 ธ.ค. 2563

31 ม.ค. 2564

ปิดการเข้าชมนิทรรศการในหอประวัติ

666 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ปิดการเข้าชมนิทรรศการในหอประวัติ

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)

ไม่ให้แพร่ขยายไปในวงกว้างและเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2563

 

หอประวัติฯ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการเข้าชมนิทรรศการในทุกชั้นของอาคาร 

รวมทั้งของดการจองเวลาเข้าชมล่วงหน้า เป็นการชั่วคราว อย่างไม่มีกำหนด 

ทั้งนี้ตั้งแต่วัน 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Hall of History

วันที่สร้าง : 25 ธันวาคม 2563

0

แบ่งปัน

22 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564

เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์
ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-282 990

โทรสาร : 074-282 999