คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   รถไฟลอยน้ำ
กิจกรรมปี 2563

14 พ.ย. 2563

31 ธ.ค. 2563

รถไฟลอยน้ำ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

146 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินรถไฟขบวนพิเศษนำเที่ยวนั่ง “รถไฟลอยน้ำ”

เส้นทางกรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564

*******************************

โดยรถไฟเที่ยวแรกจะเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 

โดยจะมีการให้บริการแบบไปเช้าเย็นกลับ

และมีบริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ

 

**ผู้สนใจติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนเดินทางล่วงหน้าได้ 30 วัน**

ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

วันที่สร้าง : 10 พฤศจิกายน 2563

0

แบ่งปัน

14 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

07:00 - 19:00