คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง
กิจกรรมปี 2563

20 พ.ย. 2563

22 พ.ย. 2563

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

874 ผู้เข้าชม

3

แบ่งปัน

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำประตูสู่สยามประเทศ

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 17.00 น. 

ณ วัดขนอนหนังใหญ่  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

ภายในงานจะเป็นการเปิดพื้นที่สื่อกลางนำเสนอเอกลักษณ์ ชาติพันธุ์

และภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคกลาง 30 แห่ง 14 จังหวัด

 • ชมผ้าไทยชาติพันธุ์
 • นิทรรศการเรียนรู้วิถีชีวิต-วัฒนธรรม-อาหาร-การละเล่นภาคกลาง
 • มิวเซียมช็อป ของดีพิพิธภัณฑ์ภาคกลาง
 • ตลาดนัดอาหารพื้นถิ่นภาคกลาง และการจำหน่ายสินค้าชุมชน (ท้องถิ่น)
 • การสาธิต และการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละท้องถิ่น
 • กิจกรรม Work Shop เรียนรู้การทำอาหาร ขนม การแต่งตัวแบบชาติพันธุ์ต่างๆ

 

กิจกรรมเสาวนา ณ โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอน

 • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 63 เวลา 13.00 - 14.30 น.

เสวนาเรื่อง : เรื่องเล่าจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กับภาพสะท้อนย้อนรอยประเพณี

วิถีและวัฒนธรรม ชุมชม 5 ลุ่มน้ำ

 • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 63

 

เวลา 10.00-11.30 น.

เสวนาเรื่อง : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะอยู่อย่างไร ในอนาคต

เวลา 13.00- 14.30 น.

เสวนาเรื่อง : เจาะลึก ทวารวดีในแดนสยาม "ทวารวดีวัฒนธรรมเริ่มเเรก แห่งสยามประเทศ"

 

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม**

 

วันที่สร้าง : 05 พฤศจิกายน 2563

3

แบ่งปัน

20 พ.ย. 2563 - 22 พ.ย. 2563

10:00 - 17:00

วัดขนอน หมู่ 4
ตำบลสร้อยฟ้า
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โทรศัพท์ : 089-555 4195 หรือ ททท.สำนักงานราชบุรี โทร.032-919 176-8 หรือคุณจฬรรณ์ โทร. 089-4596732

โทรสาร : 032-354 272