คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   NAVANURAK Story Creator Challenge 2020
กิจกรรมปี 2563

01 พ.ย. 2563

20 พ.ย. 2563

NAVANURAK Story Creator Challenge 2020

81 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ประกวดเรื่องเล่าผ่านสื่อดิจิทัล

เพิ่มมูลค่าของข้อมูลทางวัฒนธรรมให้ตอบโจทย์ทางด้าน ท่องเที่ยว การศึกษา

การอนุรักษ์ และไลฟ์สไตล์ กับ โครงการ “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”

 

ย้อนรอยสัมผัส "ความอบอุ่นแบบดั้งเดิม" ที่บ้านไทยเบิ้ง 

สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

กับการเดินทางด้วยรถไฟลอยนํ้าเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านยุคเก่า

ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น

 

  • รับสมัคร วันที่ 1- 20 พฤศจิกายน 2563
  • กิจกรรมลงพื้นที่แข่งขัน วันที่ 18-20 ธันวาคม 2563

 

ดูรายละเอียดและสมัครร่วมแข่งขันที่ 

http://www.navanurak.in.th/storycreator2020/

หรือ สอบถามข้อมูลที่คุณอรรถกร ศิริสุวรรณ โทร. 081-571 1535

วันที่สร้าง : 02 พฤศจิกายน 2563

0

แบ่งปัน

01 พ.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563

8/7 หมู่ 3 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
ตำบลโคกสลุง
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ : 086 069 9287

โทรสาร :