คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กาดนัดศูนย์จ๊าง จังหวัดลำปาง
กิจกรรมปี 2563

11 ต.ค. 2563

27 ธ.ค. 2563

กาดนัดศูนย์จ๊าง จังหวัดลำปาง

950 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พบกาดนัดศูนย์จ๊าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ทุกวันอาทิตย์ 08.00 -15.00 น. 

 

พบกับ

  • สินค้าชุมชนอำเภอห้างฉัตรให้ช๊อปและชิมหลากหลายรายการ

เช่น สินค้าทางการเกษตร ขนมไทย อาหาร ของฝากของที่ระลึก ฯลฯ

เปิดกาดนัดวันแรก อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

กำหนดการ

  • 07.30-8.00 น. พิธีตักบาตรกับช้างข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

และพิธีตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

  •  08.00 -8.30 น. พิธีการเปิดกาด 

 

**สอบถามเพิ่มเติม โทร. 054-829 322 ,054-829 333 

หรือ Facebook ศูนย์อนุรักษช้างไทย จังหวัดลำปาง

วันที่สร้าง : 08 ตุลาคม 2563

0

แบ่งปัน

11 ต.ค. 2563 - 27 ธ.ค. 2563

08:00 - 15:00

กม.ที่ 28-29 ถนนลำปาง-เชียงใหม่
ตำบลเวียงตาล
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ : 054-829 322

โทรสาร : 054-829 330