คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   ประกาศผลรางวัล Museum Thailand Awards 2020
กิจกรรมปี 2563

17 ก.ย. 2563

31 ต.ค. 2563

ประกาศผลรางวัล Museum Thailand Awards 2020

760 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

ประกาศผลรางวัล Museum Thailand Awards 2020 


รางวัล Museum Thailand Awards 2020 จำนวน 14 แห่ง ดังนี้

 

1. พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

 • รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 

ได้แก่ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

 • รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ 

ได้แก่  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   และ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 • รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน 

ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน:ภาพถ่ายในลักษณะจดหมายเหตุ

ได้แก่ หอภาพถ่ายล้านนา

 

2. พิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

 • รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เกาะศาลเจ้า
 • รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง
 • รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 

ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห

 

3. พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 • ด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์(ด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย) 

ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

 • รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ 

ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 

        ม.สงขลานครินทร์

 • รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 

ได้แก่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

 

4. พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 

ได้แก่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน(การสร้างมูลค่าให้กับชุมชน) 

ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี

 • ด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ 

ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2020 จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

 • อันดับที่ 1 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา
 • อันดับที่ 2 มิวเซียมภูเก็ต
 • อันดับที่ 3 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
 • อันดับที่ 4 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
 • อันดับที่ 5 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • อันดับที่ 6 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
 • อันดับที่ 7 พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)
 • อันดับที่ 8 หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 • อันดับที่ 9 พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อันดับที่ 10 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

รางวัล Muse Idol Awards 2020 หรือรางวัลบุคคลต้นแบบ

ที่มีความสนใจในการเรียนรู้และท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ใน 3 สาขา 

ดังนี้

 • สาขาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ คุณนท พนายางกูร
 • สาขาส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ได้แก่ คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์

 • สาขาส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ คุณเจนนี่ ปาหนัน

วันที่สร้าง : 21 กันยายน 2563

1

แบ่งปัน

17 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563